Courses and teachings

IMPORTANTE : Los campos con * son obligatorios
Enroll me
Remember that if you have an username and a password you must log in to reserve an activity.

Inscription
There are no Courses and teachings available.
Terms
Totes les activitats s'organitzaran amb les màximes mesures de seguretat i seguint les indicacions de les autoritats sanitàries.
Hi podria haver algun canvi a les activitats en funció de les indicacions de les autoritats.
De la pàgina web m'he descarregat el dossier informatiu i normativa de les activitats d'estiu 2020 www.ctlasalut.com
El Club es reserva el dret de modificar algunes activitats/horaris per motius climatològics. El Club no es fa responsable de la pèrdua de material de l'alumne
Pagament socis: es facturarà el mes de juliol junt amb la quota mensual
Pagament no socis: en el moment de fer la inscripció S'indicará on fer la transferencia, heu d'enviar comprobant a ctlasalut@ctlasalut.com
Condicions econòmiques per a les famílies que apuntin a 2 o més fills a les activitats infantils d'estiu: 2 fills 5% de descompte, 3 o més fills: 10% de descompte.
Per faltes d'assistència no es retornarà l'import. Si per algun motiu mèdic l'alumne s'ha de donar de baixa abans de l'inici de l'esplai es retornarà l'import íntegre, aportant el certificat corresponent
Esplai i Campus multiesportius: La inscripció on-line autoritza al Club Tennis de La Salut / Sam Sports Events que, en cas d'algun incident i un cop informats als pares, puguin traslladar a l'alumne al centre mèdic corresponent. En cas que en el moment d’avisar als pares, aquests prefereixen portar al nen/a a la seva mútua privada, el CT Salut i Sam Sports Events declinarà tota responsabilitat i caldrà signar un document de rebuig del servei assistencial que cobreix la inscripció de l’esplai/campus
L’accés al Club, els familiars dels nens inscrits que no siguin socis han d’entrar i sortir pel carrer Riera Can Toda, no és permès aparcar al Club. El fet d’estar inscrit a l’esplai o campus del Club Tennis de La Salut no implica poder accedir al Club i tenir ús lliure de les dependències i instal·lacions per part dels familiars no socis.
Aquestes dades seran tractades pel Club Tennis La Salut, per tal de gestionar les activitats esportives i de lleure del Casal d’Estiu. També es faran servir per tal de fer-li arribar informació d’altres activitats que s’organitzin en el futur i ofertes que diverses empreses ens fan arribar pels nostres socis i usuaris. De conformitat amb l’article 13 del (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de dades, l’informem que el dret d’accés, rectificació, supressió i oposició pot exercir-lo en les oficines de les nostres instal·lacions. També l’informem que pot presentar una reclamació davant l’Agencia Española de Protecció de Dades si creu que s’han vist vulnerats els seus drets. Les dades seran conservades durant el temps que duri la seva relació amb el Club i desprès durant cinc anys
Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per vídeo per a la divulgació de les activitats. En cas de no desitjar que les imatges seves o del seu fill/a, si són identificables, es publiquin, pot marcar aquesta corresponent.

My courses and teachings