Casal Semana Santa

Introduce tus datos personales
Recuerda que si ya tienes un nombre de usuario y una contraseña tienes que iniciar sesión para reservar una actividad.

Inscripción
No hay Cursos y escuelas disponibles.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Inscribir a otra persona
Option 1: I want to enroll an existing user.
Option 2: I want to enroll an extra family member.
Option 3: I want to enroll a non-user.
Notas
Condiciones
La Secretaria del Club m'ha lliurat un dossier informatiu on es detalla tota la informació i normativa de l'esplai i campus o bé l'he descarregat des de la web del club www.ctlasalut.com

El Club es reserva el dret de modificar algunes activitats/horaris per motius climatològics
El Club no es fa responsable de la pèrdua de material de l'alumne
Autoritzo al Club Tennis de La Salut / Sam Sports Events que en cas d'algun incident puguin traslladar a l'alumne al centre mèdic corresponent
Les faltes d'assistència no es retornarà l'import
* Pagament no socis, en el moment de fer la inscripció cal abonar l'import total, ens ho podeu enviar per e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com junt amb la còpia de la transferència bancària

Condicions econòmiques per a les famílies que apuntin a 2 o més fills a les activitats infantils d'estiu: 2 fills 5% de descompte, 3 o més fills: 10% de descompte
Si per algun motiu mèdic l'alumne s'ha de donar de baixa abans de l'inici de l'esplai es retornarà l'import íntegre, aportant el certificat corresponent
Aquestes dades seran incorporades a un fitxer informatitzat per tal de gestionar les activitats esportives i de lleure que organitza el Club. També es faran servir per tal de fer-li arribar informació d'altres activitats que s'organitzem en el futur i ofertes que diverses empreses ens fan arribar pels nostres socis. D'acord amb el que disposa el R.D. 994/1999 d'11 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aquest CLUB ha adoptat totes les mesures obligatòries. De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre els informem que el dret d’accés, rectificació i cancel·lació de dades por exercir-lo en aquestes mateixes instal·lacions
Les diferents activitats poden ser fotografiades o enregistrades per vídeo per a la divulgació de les activitats.
CLUB TENNIS DE LA SALUT · Mare de Déu de la Salut, 75 · 08024 BARCELONA · Tel. 932132400 · e-mail: ctlasalut@ctlasalut.com · web: www.ctlasalut.com · NIF G08402133
Ha seleccionado la opción de inscribir a otra persona pero no ha rellenado correctamente sus datos.

Mis cursos y escuelas